Термометар стаклен AQUAEL GLASS THERMOMETER 6 cm”

165.00 ден

Опис на производот

Термометар за мерење на температувата во водата.