Политика за приватност

Ние во 5Шоп.мк ја почитуваме Вашата приватност и сме посветени на тоа да ги заштитиме информациите кои ни ги доверувате. За нас, почитувањето на високите стандарди кога станува збор за заштита на приватноста на членовите на нашата заедница, е од висока вредност.

Вашиот избор при користењето на Вашите информации се наш приоритет; ние сериозно ја сфаќаме заштитата и правилното користење на Вашите лични информации.

Во 5Шоп.мк, ние користиме безбедносни технологии и ги следиме стандардите за приватност во индустријата. 5Шоп.мк не ги споделува информациите за клиентите  (вклучувајќи ја и Вашата е-mail адреса) за цели што не се директно поврзани со деловните активности на 5Шоп.мк. Ние може да откриеме информации кога ќе ни кажете да го сториме тоа, да Ве идентификуваме или да Ве контактираме, да ги заштитиме вашите права или правата на 5Шоп.мк или како што е поинаку барано или дозволено со закон.

Со пристaпување или со користење на нашата веб страна се согласувате со сите услови дефинирани во оваа Политика за приватност и Условите за користење на нашата веб страна. Ве молиме прочитајте ја Политиката за приватност како полесно би разбрале кои информации ги собираме од Вас и како ги користиме тие информации. Исто така препорачуваме и повремено да ја проверувате истата за најновите податоци од нашата практика за приватност.  Секоја измена ќе биде евидентирана.

 

СОБИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ КОИ ГИ ДОБИВАМЕ ОД ВАС

Во 5Шоп.мк, ние ги собираме информациите кои ги добиваме директно од Вас. На пример, ние собираме информации кога ја користите нашата веб страна, стапувате во контакт со нас преку електронска пошта или ни се јавувате на телефон.

Информации што би ги собирале се: Вашето име, Вашата е- mail адреса, поштенски код, адреса за испорака, телефонски број, информации за платежни картички, избор на производи, демографски информации и сите други информации што ќе изберете да ги споделите со нас.

Исто така, може да собереме некои информации што ни ги давате за други лица, како на пример кога купувате производи што сакате да бидат доставени на други лица. Ние ќе ги искористиме овие информации за да ги исполниме Вашите барања и тие лица нема да бидат исконтактирани од наша страна за маркетинг освен ако тие сами не се одлучат да добиваат информации директно од нас.

 

 

ИНФОРМАЦИИ КОИ СЕ СОБИРААТ АВТОМАТСКИ

Покрај информациите за контакт и за плаќање опишани погоре, ние автоматски собираме одредени информации за Вас кога ќе пристапите, ќе ја користите нашата веб-страница или кога склучувате деловни активности, вклучувајќи:

Најавување: Ние собираме информации за Вашето користење на нашата веб-страница, како што се типот на прелистувач што го користите, времето кога ја отварате веб-страницата, страните кои ги гледате, Вашата

IP- адреса и линкот кој Ве упатува на нашата веб-страница.


Информации за трансакција: Кога купувате или враќате производ, ние собираме информации за трансакцијата, како што се деталите за производот и датумот и локацијата на купување/враќање.

Колачиња (Cookies) и други технологии за следење: Може да користиме колачиња (cookies) и други технологии за следење за да собереме информации за Вас кога комуницирате со нашaтa веб-страницa или електронска пошта, вклучувајќи ги информациите за Вашето пребарување и однесување на купување. Ние можеме да ги користиме овие информации за различни намени, како што се подобрувањето на нашата веб-страница и Вашето онлајн искуство, разбирањето кои области и одлики на нашата страница е популарна, броeње посети, прилагодување на нашата комуникација со Вас, утврдување дали електронска пошта е отворена и дали се кликнати линковите во електронска пошта , како и за други внатрешни деловни цели.

УПОТРЕБА

Во 5Шоп.мк, ние ги користиме информациите што ги собираме од Вас за да обезбедиме и да ги подобриме нашите услуги и да ја подобриме комуницираме со Вас, вклучувајќи:

Олеснување и подобрување на Вашето искуство при купување преку Интернет;
Обезбедување на производите и услугите што ги барате, обработување на трансакции и испраќање на информации поврзани со горенаведеното до Вас, вклучувајќи потврди и сметки;
Одговарање на Вашите коментари, прашања, барања и давање кориснички услуги;
Следење и анализирање на трендови, употреба и активности;
Подобро разбирање на Вашите потреби и давање на подобра услуга; и
Изведување на која било друга цел за која беа собрани информациите.

Седиштето на 5Шоп.мк е во Македонија и информациите што ги собираме се регулирани со македонскиот закон. Со пристапување или користење на нашата веб-страница или доставување на информации до нас на друг начин, Вие се согласувате за обработка и пренесување на информации во Македонија и други земји.

 

СПОДЕЛУВАЊЕ

Ние може да споделиме информации за Вас со трети лица во следните случаи:

Со продавачи, консултанти и други даватели на услуги на кои им е потребен пристап до тие информации за да извршат работна задача во наше име – како одговор на барање за информации ако веруваме дека нивното споделување е во согласност со македонскиот закон, регулатива или правен процес, или поинаку како што е предвидено со кој било применлив закон, правило или регулатива;
Ако веруваме дека Вашите постапки не се во согласност со нашите договори или правила за корисници, или за да се заштитат нашите права, сопственоста и безбедноста или на кое било трето лице; и
со Ваша согласност или на Ваше барање.

ПРОМЕНИ НА НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

Одвреме-навреме може да ја ажурираме или менуваме оваа Политика за приватност. Ако направиме измени, ќе Ве известиме за промената со датумот видот на промената на оваа  политика. Во некои случаи, можеме да Ви обезбедиме дополнително известување (како што е додавање изјава на почетните страници на нашата веб-страница или испраќање на е-mail). Ве охрабруваме да ја разгледате Политиката за приватност секогаш кога комуницирате со нас за да бидете информирани за нашeто  корисење на информации и начините на кои можете да ја заштитите Вашата приватност.

КОРИСНИЦИ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Ако пристапувате на оваа веб-страница од Европската Унија („ЕУ“), може да ги имате следниве права во врска со вашите лични информации:

ПРИСТАП: Може да добиете пристап до Вашите лични информации од нас (вклучувајќи и потврда од нас ако Вашите лични информации се обработуваат од наша страна).
КОРЕКЦИЈА: Може да побарате да ги поправиме неточните лични информации или да комплетираме нецелосните лични информации.
БРИШЕЊЕ: Може да побарате да ги избришеме Вашите лични информации ако, меѓу другите причини, повеќе не е потребно за целите за кои се собрани.
ПРИГОВОР: Имате право да се спротивставите на нашата обработка на Вашите лични информации заснована врз нашиот легитимен интерес, за легитимни интереси во врска со Вашата лична состојба.
ОГРАНИЧУВАЊЕ: Може да побарате да ја ограничиме обработката на Вашите лични информации.
ПРЕНОСЛИВОСТ: Може да побарате да ги префрлиме Вашите лични информации на вас или на трето лице.

Ние користиме комерцијално разумни напори за обработка на сите лични информации во согласност со законите на ЕУ. Ако дадете согласност за одредена обработка на Вашите лични информации (на пр.,во врска со пријавувањето за да добивате билтен), можете да ја повлечете својата согласност на било која основа.

Ако имате какви било прашања или грижи во врска со тоа како 5Шоп.мк управува, пристапува или ги користи Вашите лични информации, Bе молиме испратете ни е-mail на info@5shop.mk.

Со посета на оваа веб-страница, ги прифаќате условите на оваа Политика за Приватност. Било какви надворешни врски до други веб-страници се јасно препознатливи како такви, и ние не сме одговорни за содржината или политиките за приватност на овие други веб-страници.

Тековна политика објавена на: Декември, 2020 година.